Kao u školjkama, u kojima djeca prisluškuju šum vjetrova i valova morskih, tako i u ljudskim riječima šumi sve, što se s čovjekom dogodilo od početka. M.Krleža

VIŠE JE VOLIO VJETAR NEGO MIRNU LUKU

Tko je htio doznati što Franjo vjeruje, dovoljno je bilo da vidi kako živi i što radi. Iz njegova se pjevanja najbolje doživi njegovo veselje, iz njegove simbolike ono što želi reći, iz njegova postupanja ono što misli, a iz njegove ljubavi stil odnosa prema Bogu, čovjeku i stvorenjima. Znao je reći, da čovjek znade onoliko, koliko u to djelo pretvori.

Vjerojatno je zbog toga rad smatrao uvjetom bratskoga suživota, a lijenost teško podnosio. Po naravi je bio nemiran i neumoran, a sve što je radio, radio je s oduševljenjem, punom energijom i svojevrsnom strašču. Snažna napetost u unutarnjem i vanjskom životu bila je njegova stalna i plodna pratiteljica. Neviđenom je snagom znao i mogao oduševiti, privlačiti i uvjerljivo osvjedočavati ljude. Više je volio praktično živjeti po savjetima evanđelja, nego ih propovrijedajući objašnjavati. U svijetu je u svemu primjećivao i otkrivao lice i ruke Božje. Imao je sposobnost i želju potpuno se uživiti i u najtananije patnje i ljubavi drugih.

Oštroumno je prepoznavao znakove vremena, a veličina religioznoga mističnoga genija, nije ga otuđila od zemlje i svagdanjih ljudskih opterećenja i potreba. Kako je svoje ideje vrlo brzo pretvarao u djelo, niti je mogao dugo ostati niti je imao što raditi na istom mijestu. Za svoje vrijeme bio je pravi  svjetski putnik, ne zaobilazeći ni Egipat ni Španjolsku. Postizao je ono što prosječnim osobama, i onima s crte manjega otpora,  uopće nije padalo na um, ili su to smatrali nemogućim. Rijetko je tko više propatio nego on i u isto vrijeme bio toliko radostan, sretan i zadovoljan.

A ako ti slučajem kojim štogod zabludnog rekoh, ne budi kao čovjek što je, ne pamti me po najgorem! (Iz poeme "Noćobdija")

no prescription cialis online

HCG helps the testicles make male hormones. For some men, simply wearing a condom can help delay ejaculation because it may make the penis slightly less sensitive. As a result, shock-wave therapy has also attracted increasing interest from cardiologists looking for new ways to treat heart disease. The back pain and muscle aches associated with tadalafil were characterized by mild to moderate muscle discomfort in the lower back, buttocks and thighs, often aggravated by lying down. cialis online without prescription . cialis online . It is administered daily in a dose of 5. These natural impotence remedies works by means of increasing the blood circulation in the erectile tissues and increasing the testosterone amounts, which is what will facilitate your success with a sturdy erection and perform abundantly better than before. 7%). cialis online . For most women PMS symptoms are mild, however about 20 to 30 percent of them suffer from moderate to severe symptoms. The mean IIEF GS at Visit 1 was 25. online viagra . Adrenaline causes the blood vessels to constrict and increases breathing and heart rate, and shuts down the digestive system. viagra online without prescription .